Najpierw w sieci

Marcin Woliński, Alina Wróblewska, Małgorzata Marciniak, Katarzyna Krasnowska-Kieraś, Wiktor Eźlakowski
O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim
Michał Machura
Jak ChatGPT staje się czatem GPT – o apelatywizacji nazwy popularnego bota
Skip to content