Recenzenci

Recenzenci artykułów z CI rocznika „Języka Polskiego” (2021 r.)

Nikołaj Antropow, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku
Zbigniew Babik, Uniwersytet Jagielloński
Ewa Badyda, Uniwersytet Gdański
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Jerzy Biniewicz, Uniwersytet Wrocławski
Anna Bochnakowa, Uniwersytet Jagielloński
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
Marek Cybulski, Uniwersytet Łódzki
Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski
Monika Czerepowicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Magdalena Derwojedowa, Uniwersytet Warszawski
Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Joanna Ginter, Uniwersytet Gdański
Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Włodzimierz Gruszczyński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Milena Hebal-Jezierska, Uniwersytet Warszawski
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Instytut Slawistyki PAN
Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
Iwona Kosek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krystyna Kowalik Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Kozłowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Beata Kuryłowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Agata Kwaśnicka-Janowicz, Uniwersytet Jagielloński
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Uniwersytet Warszawski
Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
Renata Makarewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ewa Masłowska, Instytut Slawistyki PAN
Agnieszka Mierzwińska-Hajnos, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Jolanta Migdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Andrzej Moroz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski
Marta Nowosad-Bakalarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ewa Oronowicz-Kida, Uniwersytet Rzeszowski
Bogumił Ostrowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski
Agnieszka Piela, Uniwersytet Śląski
Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tadeusz Piotrowski, Uniwersytet Wrocławski
Roman Roszko, Instytut Slawistyki PAN
Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski
Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Małgorzata Rybka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Joanna Rychter, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Janusz Siatkowski, Uniwersytet Warszawski
Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski
Aldona Skudrzyk, Uniwersytet Śląski
Joanna Szadura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
Beata Trawinski, Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim
Lucyna Warda-Radys, Uniwersytet Gdański
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Uniwersytet Warszawski
Justyna Winiarska, Uniwersytet Jagielloński
Anna Wojciechowska Uniwersytet Zielonogórski
Piotr Wojdak, Uniwersytet Szczeciński
Mariola Wołk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pavol Žigo, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Recenzenci artykułów z C rocznika „Języka Polskiego” (2020 r.)

Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Barbara Batko-Tokarz, Uniwersytet Jagielloński
Jerzy Biniewicz, Uniwersytet Wrocławski
Ireneusz Bobrowski, Uniwersytet Jagielloński
Irena Bogoczová, Ostravská Univerzita
Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
Iwona Burkacka, Uniwersytet Warszawski
Agnieszka Choduń, Uniwersytet Szczeciński
Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Marek Cybulski, Uniwersytet Łódzki
Magdalena Derwojedowa, Uniwersytet Warszawski
Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Grzegorz Drożdż, Uniwersytet Śląski
Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
Andrzej Dyszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski
Adam Głaz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Włodzimierz Gruszczyński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Ewa Jędrzejko, Uniwersytet Śląski
Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Danuta Kowalska, Uniwersytet Łódzki
Anna Kozłowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Emilia Kubicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Beata Kuryłowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Izabela Łuc, Uniwersytet Śląski
Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański
Agnieszka Małocha-Krupa, Uniwersytet Wrocławski
Marzena Marczewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jolanta Migdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Andrzej Moroz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Małgorzata Nowak-Barcińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Edyta Pałuszyńska, Uniwersytet Łódzki
Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tadeusz Piotrowski, Uniwersytet Wrocławski
Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski
Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński
Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski
Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zygmunt Saloni, Uniwersytet Warszawski
Irena Sawicka, Instytut Slawistyki PAN
Adrianna Seniów, Uniwersytet Szczeciński
Jerzy Sierociuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski
Agnieszka Słoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski
Wiesław Tomasz Stefańczyk, Uniwersytet Jagielloński
Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
Michał Szczyszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
Izabela Winiarska-Górska, Uniwersytet Warszawski
Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Piotr Wojdak, Uniwersytet Szczeciński
Violetta Wróblewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski


Recenzenci artykułów z XCIX rocznika „Języka Polskiego” (2019 r.)

Zbigniew Babik, Uniwersytet Jagielloński
Ewa Badyda, Uniwersytet Gdański
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Bogusław Bierwiaczonek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Anna Bochnakowa, Uniwersytet Jagielloński
Igor Borkowski, Uniwersytet Wrocławski
Władysława Bryła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
Iwona Burkacka, Uniwersytet Warszawski
Karolina Byczewska-Konieczny, Uniwersytet Jagielloński
Bożena Cetnarowska, Uniwersytet Śląski
Katarzyna Czarnecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Andrzej Dyszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski
Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grażyna Habrajska, Uniwersytet Łódzki
Axel Holvoet, Uniwersytet Warszawski
Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
Henryk Kardela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Helena Karlíková, Ústav pro jazyk český AV ČR
Marek Kochan, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
Iwona Kosek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ľubor Králik, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Piotr Lewiński, Uniwersytet Wrocławski
Agnieszka Małocha-Krupa, Uniwersytet Wrocławski
Marzena Marczewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Marta Marecka, Uniwersytet Jagielloński
Marek Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski
Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski
Halina Pelc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Teresa Pluskota, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński
Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski
Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Marek Ruszkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katarzyna Sarek, Uniwersytet Jagielloński
Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński
Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski
Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Katarzyna Skowronek, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wojciech Smoczyński, Uniwersytet Jagielloński
Joanna Szadura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
Michał Szczyszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Joanna Szerszunowicz, Uniwersytet w Białymstoku
Leszek Szymański, Uniwersytet Zielonogórski
Sławomir Śniatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski
Tomasz Woźniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Li Yinan, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
Magdalena Zawisławska, Uniwersytet Warszawski
Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN

Skip to content