Historyczne a współczesne nazwy relacji rodzinnych
PDF

Słowa kluczowe

nazwy pokrewieństwa
struktura rodziny

Jak cytować

Magda-Czekaj, M. (2012). Historyczne a współczesne nazwy relacji rodzinnych. Język Polski, 92(3), 212–218. https://doi.org/10.31286/JP.92.3.6

Abstrakt

Nazwy pokrewieństwa, w powiązaniu ze zmieniającym się pojęciem rodziny, od okresu średniopolskiego do czasów współczesnych nie były trwałe i ulegały zmianom. Część terminów funkcjonuje do dziś (np. pradziadek, prawnuk, ciocia, wujek, teść, synowa), niektóre są wieloznaczne (np. kuzyn, szwagier), pewne wychodzą z użycia (np. stryj, brat stryjeczny, siostra cioteczna), a inne znikły zupełnie (dziewierz, zełwa). Proces zaniku, ograniczenia lub zunifikowania (stryjwuj) terminologii jest odpowiedzią na zmiany społeczne, także strukturę rodziny i jej funkcjonowanie. Brak czy też ograniczenie kontaktów z dalszymi krewnymi, a w konsekwencji mniejsza intensywność więzi, prowadzą do redukowania terminologii pokrewieństwa. W ponowoczesnym społeczeństwie nomenklatura pokrewieństwa ulega modyfikacji, dostosowując się do alternatywnych form życia rodzinnego.

https://doi.org/10.31286/JP.92.3.6
PDF

Bibliografia

Adamski F. 2002: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bogucka M. 1994: Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ławrowski P.A. 1867: Koriennoje znaczenije w nazwanijach rodstwa u Słowian.
Zobacz w Google Scholar

Łoś J. 1914: Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa w dawnej Polsce, Język Polski II, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Slany K. 2002: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. 1966: Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. 1968: O analogii semantyczno-słowotwórczej w polskiej terminologii rodzinnej, Prace Filologiczne XIX, s. 119–126.
Zobacz w Google Scholar

Szynkiewicz S. 1992: Pokrewieństwo. Studium etnologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zarębina M. 2010: Terminologia rodzinna w Ewangelii według św. Mateusza, Język Polski XC, s. 82–90.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H. 1987: Nazwy stopni pokrewieństwa w słownictwie dzieci przedszkolnych, Studia Polonistyczne XIV/XV, s. 397–404.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content