Dla czytelników

Dostęp do bieżących i archiwalnych zeszytów czasopisma

Wersja elektroniczna

Zeszyty bieżące i archiwalne od rocznika XCI (2011) są opublikowane i dostępne bezpłatnie w tej witrynie. Zeszyty z lat wcześniejszych są dostępne bezpłatnie  w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Wersja papierowa

Zeszyty bieżące oraz zeszyty archiwalne od rocznika XCVI (2016) są w sprzedaży detalicznej w księgarni internetowej Instytutu Języka Polskiego PAN (http://sklep.ijp.pan.pl). Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulaminem tej księgarni.

Cennik sprzedaży detalicznej (za jeden zeszyt):

R. CIV (2024) – 40,00 zł
R. CIII (2023) – 40,00 zł
R. CII (2022) – 35,00 zł
R. XCVIII–CI (2018–2021) – 25,00 zł
R. XCVI–XCVII (2016–2017) – 20,00 zł

Prenumerata
Odbiorcy krajowi i zagraniczni mogą zamawiać prenumeratę „Języka Polskiego” w firmach:
1. Kolporter – informacje: kolporter.com.pl; lub pod nr. tel.: 801 205 555.
2. Garmond Press – informacje: garmondpress.pl.
3. Ars Polona – informacje: arspolona.com.pl

Koszt prenumeraty dla członków Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego na rok 2023 wynosi (wraz z roczną składką członkowską) 160 zł. Aby zostać członkiem Towarzystwa (lub przedłużyć swoją przynależność członkowską na kolejny rok kalendarzowy), należy przekazać wymienioną kwotę na konto Towarzystwa w PKO BP SA I O Kraków: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 w terminie do 31 marca i wypełnić deklarację członkowską. Członkowie Towarzystwa niezrzeszeni w oddziałach otrzymują „Język Polski” za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegółowe regulacje dotyczące prenumeraty „Języka Polskiego” zawarte są w uchwale Zarządu Głównego z dnia 22 X 2018 r.  Obsługą prenumeraty zajmuje się Biuro Zarządu Głównego (e-mail: tmjp@tmjp.pl).

Skip to content