Jak ChatGPT staje się czatem GPT – o apelatywizacji nazwy popularnego bota
PDF

Słowa kluczowe

ChatGPT
nazwa własna
apelatywizacja

Jak cytować

Machura, M. (2023). Jak ChatGPT staje się czatem GPT – o apelatywizacji nazwy popularnego bota. Język Polski. https://doi.org/10.31286/JP.00953

Abstrakt

W artykule zrekonstruowano proces apelatywizacji nazwy ChatGPT i scharakteryzowano czynniki sprzyjające dezintegracji zrostu. Wykorzystano dane internetowe i korpusowe. Ustalono, że apelatywizacji, której rezultatem są formy chat GPT i czat GPT w języku polskim oraz forma chat GPT w języku angielskim, sprzyja między innymi pojawianie się w tekstach wariantów przejściowych: zrostu z fleksją wewnętrzną (ChataGPT/ChatuGPT) i zestawienia z odmienianym nadrzędnikiem (Chata GPT/Chatu GPT) w polszczyźnie oraz zestawienia Chat GPT w angielszczyźnie.

 

https://doi.org/10.31286/JP.00953
PDF

Bibliografia

Cieślikowa A. 2006: Onimizacja, apelatywizacja a derywacja, [w:] Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 47–56.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2007: Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J. 1999: Rzeczownik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karpowicz T. 2001: Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kilgarriff A. 2007: Googleology is bad science, „Computational Linguistics”, nr 33(1), s. 147–151.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2018: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://www.nkjp.uni.lodz.pl/, dostęp: 13 czerwca 2023).
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka E. 2006: Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów, [w:] Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz (red.), Onimizacja i apelatywizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 185–199.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. 2007a: Apelatywizacja a deonimizacja. Z rozważań nad zakresem terminów, [w:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Pandit, Kraków, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski M. 2007b: O apelatywizacji nazw własnych, [w:] M. Považaj, P. Žigo (red.), 16. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 16. – 17. 9. 2004. Zborník materiálov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratysława, s. 67–73.
Zobacz w Google Scholar

SGJP: M. Woliński, Z. Saloni, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Z. Bronk, Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. 4 online, Warszawa 2020 (online: http://sgjp.pl).
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl/).
Zobacz w Google Scholar

WSO PWN: Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

WSOF: Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Bertelsmann Media – Horyzont, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

WSPP PWN: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. 2010: Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ziomek J. 1984: Metafora a metonimia: refutacje i propozycje, „Pamiętnik Literacki”, nr 75(1), s. 181–209.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content