O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim
PDF

Pliki dodatkowe

Materiał badań

Słowa kluczowe

konstrukcje spójnikowe
struktura składniowa
negacja
dopełniacz negacji

Jak cytować

Woliński, M., Wróblewska, A., Marciniak, M., Krasnowska-Kieraś, K., & Eźlakowski, W. (2023). O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim. Język Polski, 103(4), 5–21. https://doi.org/10.31286/JP.00223

Abstrakt

Zasadniczym impulsem do stworzenia tego opracowania była trudność reprezentowania konstrukcji ale nie w tworzonym korpusie składniowym. W jednym z dwóch wariantów tej konstrukcji pojawia się nietypowa interakcja z dopełniaczem negacji. W artykule dyskutujemy proponowane reprezentacje składniowe takich konstrukcji, pokazując ich zalety i wady. Zestawiamy także cechy odróżniające warianty interpretacyjne, które mogą pomóc w pracy osobom znakującym struktury składniowe w korpusie. W końcowej części badamy względną częstość użycia obu wariantów omawianych konstrukcji.

https://doi.org/10.31286/JP.00223
PDF

Bibliografia

Błaszczak J. 2001: Investigation into the interaction between the indefinites and negation, Akademie Verlag, Berlin–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Dalrymple M. 2001: Lexical functional grammar, Academic Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Greszczuk B. 1993: Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1977: O właściwościach syntaktycznych polskich spójników, „Polonica” III, s. 17–25.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hajnicz E., Patejuk A., Przepiórkowski A., Woliński M. 2016: Walenty: słownik walencyjny języka polskiego z bogatym komponentem frazeologicznym, [w:] K. Skwarska, E. Kaczmarska (red.), Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, Slovanský ústav AV ČR, Praha, s. 71–102.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kallas K. 1993: Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1969: Zarys składni polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łojasiewicz A. 1982: Zasób spójników współczesnego języka polskiego w świetle literatury przedmiotu, „Polonica” VII, s. 107–126.
Zobacz w Google Scholar

Łojasiewicz A. 1992: Własności składniowe polskich spójników, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Kupść A., Marciniak M., Mykowiecka A. 2002: Formalny opis języka polskiego. Teoria i implementacja, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Patejuk A. 2015: Two representations of negation in LFG. Evidence from Polish, [w:] M. Butt, T.H. King (red.), The proceedings of the LFG’15 Conference, CSLI Publications, Stanford, CA, s. 322–336.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 1974: Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, „Język Polski” LIV, z. 1, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Świdziński M. 2001: Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sannikow W.Z. 1989: Russkije soczinitielnyje konstrukcyi: siemantika, pragmatika, sintaksis, Nauka, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

Świdziński M. 1992: Gramatyka formalna języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wajszczuk J. 1997: System znaczeń w obszarze spójników polskich, Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasiewicz O.A. 1972: Formalna i semantyczna analiza polskich spójników przyzdaniowych i międzyzdaniowych oraz wyrazów pokrewnych, „Studia Semiotyczne” III, s. 109–145.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content