Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554–1625, opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Anna Karabowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 612. Pierwszy tom cyklu Fontes iuris polonici, seria: Prawo miejskie.
Skip to content