Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną
Skip to content