Komponent strukturalny porady językowej – wczoraj i dziś (jeszcze o „starym” gatunku w nowych mediach)
PDF

Słowa kluczowe

porada językowa
aspekt strukturalny gatunku
czasopismo „Język Polski
internetowe poradnie językowe

Jak cytować

Ficek, E., & Przyklenk, J. (2018). Komponent strukturalny porady językowej – wczoraj i dziś (jeszcze o „starym” gatunku w nowych mediach). Język Polski, 98(3), 65–74. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.5

Abstrakt

Autorki przyglądają się zmianom, które zaszły w ujmowanej tekstologicznie i genologicznie poradzie językowej, oraz konfrontują dwa jej wcielenia – prasowe oraz elektroniczne (materiałem źródłowym porównania stały się porady zaczerpnięte z czasopisma „Język Polski” i z dwu poradni internetowych). Dokładniejszej obserwacji poddano strukturalny komponent gatunku, przede wszystkim zaś takie elementy, jak: dwumodułowy układ kompozycyjny porady, wzajemne odniesienia między pytaniem do znawcy (zgłaszanym przez użytkownika polszczyzny) a rozmaicie ukształtowaną ekspercką odpowiedzią, zabiegi mające na celu osłabienie doraźności proponowanych w poradzie rozwiązań czy upowszechnianie poprawnych form językowych, intertekstualny wymiar pytań i (lub) odpowiedzi.

https://doi.org/10.31286/JP.98.3.5
PDF

Bibliografia

Ficek E. 2015: Formy (i dzisiejsze normy) poradnictwa prasowego – analiza genologiczna, [w:] D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 230–237.
Zobacz w Google Scholar

Ficek E., Przyklenk J. 2014: „Stary” gatunek w nowych mediach, czyli porada językowa wczoraj i dziś. Z badań nad pragmatycznym wymiarem eksperckiej odpowiedzi, [w:] P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak (red.), Bogactwo współczesnej polszczyzny, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków, s. 211–219.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J. 2012: Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

JP: „Język Polski”, r. I–X (1913–1925), r. XXXV–XLV (1955–1965), r. LXIX–LXXXIII (1989–2003).
Zobacz w Google Scholar

Kaczor M. 2009: Problemy normatywne współczesnych Polaków (na podstawie internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN), [w:] M. Steciąg, M. Bugajski (red.), Norma a komunikacja, Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 333–338.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1995: Kto, o czym, jak i po co?, „Język Polski” LXXV, s. 169–182 (online: mbc.malopolska.pl).
Zobacz w Google Scholar

Poprawa M. 2010: Pragmatyczny, społeczny i kulturowy wymiar pytań do internetowej poradni językowej, [w:] W. Żarski, B. Staniów (red.), Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Koszalin, s. 105–122.
Zobacz w Google Scholar

Przyklenk J. 2013: Genus w służbie medium, czyli o (nie)zmienności (?) gatunkowych wyznaczników porady językowej, [w:] U. Sokólska (red.), Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 295–314.
Zobacz w Google Scholar

Reizes-Dzieduszycka O. 2013: Język Polski w XXI wieku. Analiza treściowa czasopisma w latach 2001–2011, „Język Polski” XCIII, s. 10–18 (online: mbc.malopolska.pl).
Zobacz w Google Scholar

Tymiakin L. 2007: Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Żuk A. 2009: Porada prasowa – poradzić, poinformować czy zmanipulować?, [w:] M. Kita przy współ. M. Czempki-Wewióry, M. Ślawskiej, M. Wacławek (red.), Język – styl – gatunek. Katowickie spotkania doktorantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 33–41.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content