Stanisław Szober, Listy do Kazimierza Nitscha z lat 1917–1938, opracował Mateusz Kowalski
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2023). Stanisław Szober, Listy do Kazimierza Nitscha z lat 1917–1938, opracował Mateusz Kowalski. Język Polski, 103(3), 126–128. https://doi.org/10.31286/JP.00954

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.00954
PDF

Bibliografia

Czelakowska A., Skarżyński M. (oprac.) 2011: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2018: Materiały do dziejów polskiej dialektologii i etnologii. Listy Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, Adama Fischera, Antoniego Kaliny, Izydora Kopernickiego, Kazimierza Nitscha, Seweryna Udzieli, Juliusza Zborowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M., Smoczyńska M. (oprac.) 2007: Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M., Smułkowa E. (oprac.) 2018: Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, cz. 1: 1925–1945, cz. 2: 1946–1958, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1995: Nieporozumienia i spory językoznawców krakowskich i warszawskich, „Język Polski” LXXV, z. 4–5, s. 250–257.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content