Profesor Andrzej Bańkowski (5 I 1931 – 28 I 2014)
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2014). Profesor Andrzej Bańkowski (5 I 1931 – 28 I 2014). Język Polski, 94(2), 161–165. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.7
https://doi.org/10.31286/JP.94.2.7
PDF

Bibliografia

Bańkowski A. 1976: Uwagi do niektórych haseł Słownika etymologicznego języka polskiego prof. F. Sławskiego, Język Polski LVI, s. 44–47.
Zobacz w Google Scholar

Bańkowski A. 1977: On the boundary between semantics and gnosiology, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXV, s. 57–64.
Zobacz w Google Scholar

Bańkowski A. 1982: Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bańkowski A. 2011: Opuscula linguistica selecta, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

ESJP: A. Bańkowski: Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Komunikaty 2001: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, nr 2 (9).
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska A.E. i in. 2011: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, [w:] Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko i in. (online: http://www.leksykografia.uw.edu.pl, dostęp: 8 lutego 2014).
Zobacz w Google Scholar

RJP 2014: Dyskusja nad „Etymologicznym słownikiem języka polskiego” A. Bańkowskiego, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN (online: http://tnij.org/u6br3kt, dostęp: 8 lutego 2014).
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 2006: Etymologia a leksykografia (doba nowopolska), Prace Filologiczne LXI, s. 421–437.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyła-Świerzowska M. 2002: [Recenzja] A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Język Polski LXXXII, s. 354–359.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2003: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content