Jaka składnia w szkole?
PDF

Słowa kluczowe

składnia
teorie składniowe
dydaktyka szkolna

Jak cytować

Dunaj, B. (2014). Jaka składnia w szkole?. Język Polski, 94(2), 153–160. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.6

Abstrakt

The aim of the article is to discuss changes which should be introduced in teaching syntax at school. The author claims that a new description of syntax should be based both on the form and on the function of syntactic units. It is necessary to introduce a unit which is higher than the word and lower than the clause, i.e. the phrase. The following syntactic phenomena should be taught at school (apart from coordination and subordination): valency and syntactic accommodation. In the author’s opinion the distinction of parts of the clause should be analysed but their definitions should predominantly be based on formal criteria.

https://doi.org/10.31286/JP.94.2.6
PDF

Bibliografia

Bobrowski I. 1995: Gramatyka opisowa języka polskiego. Zarys modelu generatywno-transformacyjnego, t. 1: Struktury wyjściowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1998. Gramatyka opisowa języka polskiego. Zarys modelu generatywno-transformacyjnego, t. 2: Od struktur wyjściowych do tekstu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 2005: Składniowy model polszczyzny, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chojak J., Zaron Z. 2008: O kłopotach z przydawką, Poradnik Językowy, z. 7, s. 81–92.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 2010: Schematy składniowe — podstawowe kwestie metodologiczne, Poradnik Językowy, z. 3, s. 5–27.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 1994: Konstrukcje z czasownikami konotującymi orzecznik w polszczyźnie, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, nr 168, Prace Językoznawcze VIII, red. M. Schabowska, s. 35–42.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 1999: Gramatyka uniwersytecka a gramatyka szkolna, [w:] Problemy edukacji lingwistycznej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 15–17 listopada 1996 w Katowicach, red. M.T. Michalewska, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 2012: Schematy zdaniowe w języku polskim, [w:] Mundus verbi in honorem Sophiae Cygal-Krupa, red. M. Pachowicz, K. Choińska, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnów, s. 93–104.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 2012: Główne kierunki badań syntaktycznych w Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, red. M. Grochowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Warszawa, s. 139–155.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1996: Wykłady z polskiej składni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.). 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski M. 1995: Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1976: Podstawy polskiej składni, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak S. 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa, s. 11–211.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 1957 (1953): Zarys składni polskiej, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz J. 1971 (1948): Podstawowe struktury języka: grupa i zdanie, [w:] Problemy składni polskiej, red. A.M. Lewicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 37–44.
Zobacz w Google Scholar

Labocha J., Tutak K. 2005: Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 1996: Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 1996: Składnia, [w:] Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, wyd. 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podracki J. 1997: Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Świdziński M. 1998 (1981): Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński J. 2000: Gramatyka polska, wyd. 4, Wydawnictwo Tomasz Strutyński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. 1984: Składnia grupy imiennej, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa, s. 301–389.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. (red.) 1984: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel H. 2001, Gramatyka języka polskiego, Od Nowa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content