Leksyka żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako najmłodsza warstwa polskiego profesjolektu żołnierskiego
PDF

Słowa kluczowe

profesjolekt żołnierski
gwara żołnierska

Jak cytować

Klapper, M. (2014). Leksyka żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako najmłodsza warstwa polskiego profesjolektu żołnierskiego. Język Polski, 94(2), 130–141. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.4

Abstrakt

Artykuł prezentuje najmłodszą warstwę polskiego profesjolektu żołnierskiego powstałą i używaną w środowisku żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej w Afganistanie. Na podstawie bloga i książki Marcina Ogdowskiego udało się zgromadzić około 120 slangowych wyrazów i frazeologizmów. Są to m.in. nazwy osób, miejsc, broni, pojazdów, żywności, czynności i procedur oraz zachowań i stanów psychicznych.

https://doi.org/10.31286/JP.94.2.4
PDF

Bibliografia

Grabias S. 1997: Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko M. 2002: Koty, wicki i rezerwa. Zwyczaje, obrzędy i język „fali”, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1973: U źródeł gwary żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, Poradnik Językowy, z. 9, s. 544–548.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1975a: Próba charakterystyki strukturalnej gwary żołnierskiej lat 1918–1968, [w:] Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze. Nauki Filologiczne, t. 1, Zielona Góra, s. 65–79.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1975b: Ze współczesnej gwary żołnierskiej, Przegląd Humanistyczny, z. 19, s. 113–121.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1978: Polska gwara żołnierska lat 1914–1939, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Zielonej Górze, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1983: Gwara żołnierska a kultura języka, [w:] Kultura języka w procesie wychowania wojskowego, red. A Wajda, Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa, s. 127–142.
Zobacz w Google Scholar

Kania S. 1986: Polska gwara konspiracyjno-partyzancka 1939–1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak S. 1987: Język wojskowy, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skibiński F. 1970: O polskim języku wojskowym, Wojskowy Przegląd Historyczny, z. 3, s. 340–361.
Zobacz w Google Scholar

Wajda A. 1981: Kultura języka w pracy wychowawczej oficera, Wojskowa Akademia Polityczna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski P. 2008: Zarys nieformalnej obyczajowości żołnierskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A. 2000: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content