O kontekście historycznym oraz recepcji w polskiej metaleksykografii przedwojennego słownika języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego
PDF

Słowa kluczowe

przedwojenne słowniki języka polskiego
Tadeusz Lehr-Spławiński
Trzaski, Everta i Michalskiego nowy słownik języka polskiego
Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego

Jak cytować

Rudnicka, E. (2014). O kontekście historycznym oraz recepcji w polskiej metaleksykografii przedwojennego słownika języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego. Język Polski, 94(2), 93–103. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.1

Abstrakt

Artykuł dotyczy historycznego kontekstu powstawania i publikowania przez znaną i renomowaną warszawską spółkę Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski przedwojennego słownika, którego redaktorem był Tadeusz Lehr-Spławiński. Zanalizowano i skomentowano stan badań na temat słownika. Poddano refleksji utarte przekonanie, jakoby przyczyną nieukończenia dzieła i zaprzepaszczenia całej pracy był wybuch wojny. Ponadto omówiono rozbieżności co do funkcjonowania słownika pod różnymi tytułami oraz niespójność danych dotyczących jego zakresu materiałowego, wyjaśniając je okolicznościami związanymi z opracowywaniem i wydawaniem leksykonu.

https://doi.org/10.31286/JP.94.2.1
PDF

Bibliografia

Adamski R. i in. 2008: Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski (TEM) 1920–1965 [katalog wystawy], Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. i in. (red.) 2011: Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny (online: www.leksykografia.uw.edu.pl, dostęp: 25 września 2013).
Zobacz w Google Scholar

Bartula C. 1967: Tadeusz Lehr-Spławiński jako onomasta, Onomastica XII, s. 381–388.
Zobacz w Google Scholar

Burchard H. 1968: Tadeusz Lehr-Spławiński, Sprawozdania Archeologiczne XIX, s. 499–500.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. 1954: Z zagadnień leksykografii polskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński W. 1982: Informacja gramatyczna w dawnych słownikach języka polskiego, Prace Filologiczne XXI, s. 67–85.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk P. 1967: Index lexicorum Poloniae, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gwiazdomorski J. 1964: Wspomnienia z Sachsenhausen. Dzieje uwięzienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 XI 1939–9 II 1940, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Handke K., Rzetelska-Feleszko E. 1977: Przewodnik po językoznawstwie polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 176, 385.
Zobacz w Google Scholar

Hantulik E. 2011: Wybrane problemy definiowania nazw roślin w Nowym słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Język Polski XCI, s. 381–389.
Zobacz w Google Scholar

Katalog TEM 1929: Katalog wydawnictw Trzaska, Evert i Michalski, Wydawnictwo Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa, druk ulotny, Gabinet Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pozycja nieskatalogowana.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z. 2002 (1972): Historia języka polskiego, cz. 3: Doba nowopolska, wyd. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuraszkiewicz W. 1967: Profesor dr Tadeusz Lehr-Spławiński, Slavia Occidentalis XXVI, s. 272–273.
Zobacz w Google Scholar

Lam S. 1968: Życie wśród wielu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Małecki A.R. 2007a: 65. rocznica tajnego nauczania UJ, cz. 1, Alma Mater, nr 91, s. 44–48 (online: www2.almamater.uj.edu.pl, dostęp: 18 kwietnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Małecki A.R. 2007b: 65. rocznica tajnego nauczania UJ, cz. 2, Alma Mater, nr 92, s. 50–55 (online: www2.almamater.uj.edu.pl, dostęp: 18 kwietnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Pazyra S. 1970: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pieczonka M. 1993: Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski. Działalność wydawnicza, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 2001: Zrozumieć leksykografię, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka E. 2004: Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne, Wydawnictwo Naukowe «Semper», Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1964: Słowniki, ich rodzaje i użyteczność, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1969: Uniwersytet za kolczastym drutem (Sachsenhausen-Dachau), Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1999: Z miłości do wiedzy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1994: Z wojennych strat językoznawstwa polskiego: nie ukończony słownik języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego, [w:] Język a współczesne społeczeństwo polskie, red. Z. Zagórski, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 65–81.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1997: Kontekst wyrazowy w leksykografii, Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique LIII, s. 157–167.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1999 (1995): Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba A. 1988: Źródła do wielkiego słownika współczesnej polszczyzny. Uwagi ogólne, [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego. Materiały konferencji w Paszkówce, red. W. Lubaś, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 37–44.
Zobacz w Google Scholar

Żak A. 1965: Tadeusz Lehr-Spławiński, Z Otchłani Wieków. Pismo poświęcone pradziejom Polski XXXI, s. 135–136.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2003: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content