Założenia słownika etymologicznego polskich frazeologizmów
PDF

Słowa kluczowe

frazeografia
słowniki specjalistyczne
słowniki etymologii związków frazeologicznych

Jak cytować

Ignatowicz-Skowrońska, J. (2020). Założenia słownika etymologicznego polskich frazeologizmów. Język Polski, 118–124. https://doi.org/10.31286/JP.100.4.8

Abstrakt

Zespół Frazeologii i Paremiologii Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w składzie: Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (kierownik) oraz Ewa Kołodziejek, Barbara Komenda-Earle, Ewa Pajewska, Tomasz Szutkowski, Beata Afeltowicz, Mirosława Hordy i Maria Kabata podjął prace nad przygotowaniem kompletnego słownika etymologicznego frazeologizmów używanych w polszczyźnie ogólnej XX i XXI wieku. Kompletność słownika ma się wyrażać w podawaniu wszystkich starannie udokumentowanych informacji etymologicznych dla tych frazeologizmów, które jej potrzebują i które da się odnaleźć w literaturze źródłowej, niezależnie od tego, czy frazeologizmy wywodzą się z języka literackiego, czy mają inną proweniencję, np. środowiskową lub obcojęzyczną. Słownik jest na wstępnym etapie przygotowywania, a jego publikacja jest przewidywana na drugą połowę lat 20. XXI wieku.

https://doi.org/10.31286/JP.100.4.8
PDF
Skip to content