Dorota Suchacka-Pietrzak, Języki w języku. Elementy obcojęzyczne w twórczości Michała Choromańskiego
PDF

Jak cytować

Kaptur, E. (2023). Dorota Suchacka-Pietrzak, Języki w języku. Elementy obcojęzyczne w twórczości Michała Choromańskiego. Język Polski, 103(2), 123–127. https://doi.org/10.31286/JP.00496
https://doi.org/10.31286/JP.00496
PDF

Bibliografia

Chodźko R. 1974: Prolegomena do powieści Choromańskiego, „Miesięcznik Literacki”, nr 11, s. 60–71.
Zobacz w Google Scholar

Ihnatowicz E. 1993: Stolica polskości – Dzierzbiłłowice (Różowe krowy i szare scandalie Michała Choromańskiego), [w:] T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki (red.), Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa, s. 155–162.
Zobacz w Google Scholar

Kaptur E. 2017a: L’immagine del vento in Zazdrość i medycyna (Gelosia e medicina) di Michał Choromański, [w:] K. Kwapisz-Osadnik (red.), I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca, Franco Cesati Editore, Firenze, s. 263–276.
Zobacz w Google Scholar

Kaptur E. 2017b: Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kaptur E., Sławek J. 2021: Obrazy polskości w powieściach emigracyjnych Michała Choromańskiego, [w:] W. Ratajczak, M. Osiewicz (red.), Projektowanie niepodległości i dziedzictwo polszczyzny. W stulecie odzyskania niepodległości, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 315–336.
Zobacz w Google Scholar

Kuran M. 2009: Struktura tekstu i funkcje dawnej polszczyzny w powieści Michała Choromańskiego Głownictwo, moglitwa i praktykarze, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne”, t. 11, s. 365–392.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 1995: Nazewnictwo powieści W rzecz wstąpić Michała Choromańskiego, „Onomastica”, t. 40, s. 177–196.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A. 1998: Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Suchacka D. 2012: „Hello, niemowlę” – o języku emigrantów w twórczości Michała Choromańskiego, „Język Polski” XCII, z. 4, s. 277–288.
Zobacz w Google Scholar

Suchacka D. 2015: „Śmiejmy się, mości panie i panowie!” – komizm językowy oparty na frazematyce w twórczości Michała Choromańskiego, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), Kulturowy obraz rozrywki, Volumina, Szczecin, s. 137–148.
Zobacz w Google Scholar

Suchacka-Pietrzak D. 2020: Polsko-hiszpański melanż językowy w powieści Głownictwo, moglitwa i praktykarze Michała Choromańskiego, [w:] E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović (red.), Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność, Scriptum, Kraków, s. 191–203.
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A. 2004: Różowo-szare igraszki Michała Choromańskiego, [w:] J. Liberek (red.), Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 297–309.
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A. 2007a: Choromański, Korzybski i staropolszczyzna, [w:] R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.), Amoenitates vel Lepores Philologiae, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Lexis, Kraków, s. 618–624.
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A. 2007b: Odmiany regionalne polszczyzny w twórczości Michała Choromańskiego, [w:] E. Breza, Z. i A. Licowie (red.), Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 425–431.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content