Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego – struktura i działalność w latach 2011–2020
PDF

Słowa kluczowe

historia polskiego językoznawstwa
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Jak cytować

Rak, M. (2021). Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego – struktura i działalność w latach 2011–2020. Język Polski, (1), 117–125. https://doi.org/10.31286/JP.101.1.10

Abstrakt

Artykuł został napisany z okazji stulecia założenia w czerwcu 1920 r. Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Autor krótko omawia tu początki oddziału oraz jego działalność w latach 2011–2020. Podstawą materiałową są sprawozdania TMJP opublikowane w „Języku Polskim” oraz dokumentacja gromadzona przez sekretarza Oddziału Krakowskiego TMJP. W artykule znajdziemy informacje o strukturze oddziału (skład zarządu i komisji rewizyjnej), jego członkach (liczba członków w poszczególnych latach i nazwiska członków honorowych) oraz działalności naukowej, którą stanowią przede wszystkim comiesięczne odczyty. Przedstawione tu informacje stanowią przyczynek do opisu stuletniej historii zarówno oddziału w Krakowie, jak i TMJP.

https://doi.org/10.31286/JP.101.1.10
PDF

Bibliografia

Barycz H. 1946: Kazimierz Piekarski, "Pamiętnik Literacki" XXXVI, nr 3–4, s. 313–326.
Zobacz w Google Scholar

Bednarczuk L. 2013: Wojenne i powojenne losy językoznawców wileńskich, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", t. 20 (40), z. 2, s. 23–30.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. 2011: Z dziejów Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, "Język Polski" XCI, z. 1, s. 3–5.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, "Język Polski" V, z. 3, 1920, s. 96.
Zobacz w Google Scholar

Malec M. 2011: Prezesi Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, "Język Polski" XCI, z. 1, s. 6–13.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K. 1927: Andrzej Gawroński *1885 †1927, "Język Polski" XII, z. 1, s. 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2016: Językoznawstwo polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim dawniej i dziś (w 10. rocznicę powstania Wydziału Polonistyki UJ), "LingVaria" XI, z. 2 (22), s. 7–21 (doi:10.12797.LV.11.2016.22.01).
Zobacz w Google Scholar

Redakcja 1959: Śp. Piotr Jaworek (11 x 1875–7 iv 1959), "Język Polski" XXXIX, z. 4, s. 248–151.
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2005: Ignacy Stein, [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny (online: https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ignacy-stein, dostęp: 16 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

Skarżyński M. 2018: Przyczynki do historii Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, "LingVaria" XIII, z. 1, s. 205–217 (doi:10.12797/LV.13.2017.25.15).
Zobacz w Google Scholar

Statut I: Statut Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zatwierdzony rozp. Namiestnictwa we Lwowie z 2 czerwca 1920, nr 41171/1057/XIIIa, "Język Polski" v, 1920, s. 125–128.
Zobacz w Google Scholar

Statut II: Statut Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego ze zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie Delegatów 3 grudnia 2016 r. i 26 października 2019 r. (online: https://tmjp.pl/images/pdf/Statut.pdf, dostęp: 16 marca 2021).
Zobacz w Google Scholar

Tarnowska W. 1971: Pięćdziesiąt lat Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i jego organu Język Polski, "Język Polski", zeszyt jubileuszowy: Bibliografia zawartości roczników 1–50, s. IX-XV.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1971: Pięćdziesięciolecie działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (1920–1970), „Język Polski” LI, z. 3, s. 162–166.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S. 1993: Dwieście lat polskiego językoznawstwa, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2020: Powstanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i jego rozwój organizacyjny do 1939 roku, "Język Polski" C, z. 1, s. 6–23 (doi: http://dx.doi.org/10.31286/JP.100.1.1).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content