Funkcje komunikacyjne partykuły w istocie
PDF

Słowa kluczowe

leksyka
partykuła
w istocie

Jak cytować

Milewska, B. (2018). Funkcje komunikacyjne partykuły w istocie. Język Polski, 98(3), 5–15. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.1

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę komunikacyjnych funkcji partykuły w istocie – jako operatora hierarchizacji treści oraz metaoperatora perswazji. Działanie powyższe wynika z semantyki partykuły, w której tkwi polemika z innymi sądami. Sąd dany wraz z partykułą reprezentuje prawdę-istotę (prawdę z głębszego poziomu rzeczywistości) w odróżnieniu od prawdy-wyglądu (zjawiska postrzeganego zmysłowo).

https://doi.org/10.31286/JP.98.3.1
PDF

Bibliografia

Awdiejew A. 2004: Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G. 2004: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G. 2006: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A. 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Girard R. 1992: Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi, przeł. M. Goszczyńska, Spacja, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1986: Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski M. 1997: Wyrażenia funkcyjne: studium leksykograficzne, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. 2005: Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” VII, s. 91–126.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski W. 1983: Podstawy polsko-szwedzkiej kontrastywnej lingwistyki tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uppsala.
Zobacz w Google Scholar

Milewska B. 2011a: Co mówimy, mówiąc w rzeczywistości?, [w:] E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski (red.), Polonistyczne drobiazgi językoznawcze II. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 124–134.
Zobacz w Google Scholar

Milewska B. 2011b: De facto jako wyrażenie metatekstowe, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 24–35.
Zobacz w Google Scholar

Perelman Ch. 2002: Imperium retoryki: retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, red. nauk. R. Kleszcz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K. 1975: Składnia rozmowy telefonicznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek K. 2001: Sztuka argumentacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1971: Metatekst w tekście, [w:] M.R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein L. 1972: Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content