Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku
PDF

Słowa kluczowe

język prawny
werbalizacja
kategoryzacja
zmiany terminologiczne

Jak cytować

Kowalczyk, J. (2018). Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku. Język Polski, 98(1), 61–73. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.5

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony różnicom w sposobie werbalizowania suwerena w polskich konstytucjach z 1921, 1952 i 1997 roku. Badaniem zostały objęte jednostki nominatywne, które odpowiadały przyjętemu w artykule zakresowi referencyjnemu pojęcia suweren (m.in. obywatel, naród, ludność). Celem analizy komparatywnej było ustalenie, czy leksykalne odmienności i analogie w nazywaniu władzy zwierzchniej w badanych ustawach zasadniczych determinują ontologię i pragmatykę obiektu rozważań. Badanie wykazało, że stosowanie konkretnych jednostek nominatywnych określających suwerena jest transjęzykowym procesem semiotycznym, w którym ustawodawca nie tylko nadaje mu określoną postać leksykalną, ale przede wszystkim redefiniuje jego status prawny i faktyczny.

https://doi.org/10.31286/JP.98.1.5
PDF

Bibliografia

Habermas J. 2005: Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk J. 2015: Celowość i konsekutywność strategii werbalizacji informacji w tekstach dyskursu administracyjnego, „Studia Methodologica”, t. 6, s. 84–93.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E. 2012: Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Stefański R. 2014: Granice europejskości. Analiza aksjologiczno-politologiczna, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content