Kłopotliwy wyjątek – w/pod Zakopanem
PDF

Słowa kluczowe

toponimy
deklinacja
wyjątki

Jak cytować

Bronk, Z., & Saloni, Z. (2018). Kłopotliwy wyjątek – w/pod Zakopanem. Język Polski, 98(1), 18–34. https://doi.org/10.31286/JP.98.1.2

Abstrakt

Artykuł przedstawia pochodzenie i praktyczne użycie nietypowych form miejscownika i narzędnika liczby pojedynczej nazw miejscowości o odmianie przymiotnikowej, a także trudności związane z ich kodyfikacją.

https://doi.org/10.31286/JP.98.1.2
PDF

Bibliografia

Bogusławski W. 1820: Dzieła dramatyczne, t. 1, N. Glücksberg, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janik-Płocińska B., Sas M., Turczyn R. 2001: Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Bertelsmann Media Sp. z o.o., Warszawa (przedruk 2004).
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 1979: Losy polskiej ortografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S., Taszycki W. 1936: Zasady pisowni polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów (ostatnie wydanie, XXIII przejrzane i uzupełnione przez D. Jodłowską-Wesołowską – Wrocław 1997).
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (red.) 2005: Nowy słownik ortograficzno-gramatyczny z zasadami ortografii i interpunkcji, Europa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyński O. 1817: Gramatyka języka polskiego. Dzieło pozgonne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kryński A.A. 1873: Kwestyja językowa. O bezzasadnym odróżnianiu rodzaju nijakiego od męskiego w deklinacji przymiotników, Wydanie Redakcyi „Niwy”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kryński J. 2008: Wysokie Mazowieckie. Monograficzny zarys dziejów, MZGraf, Wysokie Mazowieckie.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski M. 2003: Potrzebny łącznik czy nie?, „Angora”, 16 VII 2003.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A., Wichrowska W. 2009: Wielki słownik ortograficzny, Buchmann, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://nkjp.pl/, dostęp: 11 kwietnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

NSO PWN: Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

NSPP: Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Piper D. 2003: Współczesna norma ortograficzna w szkole – na przykładzie gimnazjum, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Pisownia polska; przepisy – słowniczek. Wydanie XI, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936.
Zobacz w Google Scholar

Pisownia polska; przepisy – słowniczek. Wydanie XII, Polska Akademia Nauk, Wrocław 1957.
Zobacz w Google Scholar

Rospond S. 1951: Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, cz. 1: Polsko-niemiecka, cz. 2: Niemiecko-polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2005: O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka – Kwartalnik PAN”, nr 4, s. 71–96.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2011: Co w roku 2010 obowiązuje w pisowni polskiej?, „Język Polski” XCI, z. 2–3, s. 117–124.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Szafran K., Wróblewska T. 1994: Ortograficzny słownik ucznia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (ostatnie wydanie, IV – 2000).
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Szafran K., Wróblewska T. 2003: Podręczny słownik ortograficzny, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Szafran K., Wróblewska T. 2004: Mały ortograficzny słownik ucznia, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

SGJP: Z. Saloni, M. Woliński, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego, wyd. 3 online, Warszawa 2015 (online: http://sgjp.pl, dostęp: 11 kwietnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SOJP: Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975 (ostatnie wydanie – 1996).
Zobacz w Google Scholar

SPP PWN: Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, H. Kurkowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Szpotański J. 1990: Zebrane utwory poetyckie, Puls, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Urzędowy wykaz miejscowości i ich części, Dz. U. z 2013 r., poz. 200 (online: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000200, dostęp: 11 kwietnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

WSO PWN: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 (ostatnie wydanie – 2016).
Zobacz w Google Scholar

WSPP: Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content