Kategorie zarządzania i sprzedaży w języku life coachingu
PDF

Słowa kluczowe

life coaching
rozwój osobisty
zarządzanie
sprzedaż
język biznesu
język neoliberalizmu

Jak cytować

Kiełpińska, K. (2019). Kategorie zarządzania i sprzedaży w języku life coachingu. Język Polski, 99(4), 87–96. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.7

Abstrakt

Artykuł stanowi wycinek badań nad językiem life coachingu. Analizie kognitywnej został poddany korpus tekstów, na który składają się m.in. oferty sesji coachingowych i szkoleń, wizytówki na stronach internetowych i blogach polskich life coachów, artykuły prasowe i internetowe oraz mowy motywacyjne. Przedmiotem analizy jest wpływ języka biznesowego oraz języka neoliberalizmu na sposób mówienia o człowieku. Zasadniczą część pracy stanowi omówienie kategorii zarządzania i sprzedaży, odpowiadających im leksemów oraz ich łączliwości.

https://doi.org/10.31286/JP.99.4.7
PDF

Bibliografia

Bihr A. 2007: Kapitał... ludzki, „Le Monde diplomatique” (edycja polska), nr 12(22), grudzień (online: https://monde-diplomatique.pl/numer-biezacy/, dostęp: 10 kwietnia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Cegieła A. 2014: Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chang H.-J. 2015: Ekonomia. Instrukcja obsługi, przeł. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J. (red.) 2012: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. 2011: Narodziny biopolityki, przeł. K.M. Jaksender, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J. 1999: Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, przeł. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2013: Etyczny i pragmatyczny, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kochan M. 2010: Mówiony język biznesu, [w:] M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9–11 października 2008 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 139–175.
Zobacz w Google Scholar

Kochan M. 2013: Język biznesu w przemówieniach polityków, [w:] E. Kołodziejek, A. Choduń (red.), Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków. Materiały z IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9–11 października 2013 r., Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 141–165.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R.W. 1987: Foundations of cognitive grammar. Theoretical prereguisites, Stanford University Press, Stanford.
Zobacz w Google Scholar

Lyotard J.-F. 1998: Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł. J. Migasiński, Aletheia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markiewka T.S. 2017: Język neoliberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2012: Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń-Wawrzusiszyn M. 2018: Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content