Moja narracja staje naprzeciw twojej. O kontekstowych użyciach narracji
PDF

Słowa kluczowe

narracja
leksyka
analiza kontekstowa
polski dyskurs medialny
język w mediach

Jak cytować

Akram, S. (2019). Moja narracja staje naprzeciw twojej. O kontekstowych użyciach narracji. Język Polski, 99(4), 45–58. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.4

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza współczesnych użyć leksemu narracja na podstawie kontekstów wyekscerpowanych z internetowych tekstów medialnych. Celem analizy jest zrekonstruowanie znaczenia narracji obecnego w polskim dyskursie medialnym. Na podstawie użyć kontekstowych zostały wyodrębnione takie aspekty narracji jak podmiot i przedmiot oraz jej celowość, często z wyraźnym wskazaniem konkretnego celu, którym jest manipulacja rzeczywistością lub historią, stąd określonej narracji często zarzuca się nieprawdziwość. Narracja jawi się jako konstrukt pojęciowy i językowy, który cechuje się nietrwałością i podatnością na zmiany, co zazwyczaj demaskują odbiorcy. Współcześnie narracja może być również traktowana jako jedna z wersji prawdy lub bywa utożsamiana z prawdą.

https://doi.org/10.31286/JP.99.4.4
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. 2008: Polifoniczność tekstu czy podmiotu? Podmiot w dialogu z samym sobą, [w:] J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 161–183.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska A. 2008: Idee narracyjności w humanistyce, [w:] B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 21–36.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Keyes R. 2004/2017: Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, przeł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Puzynina J. 1996/2017: Etyka słowa, [w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum kultury słowa, Wrocław 1995, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 26–35.
Zobacz w Google Scholar

Propp W. 1928/1976: Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Kurpisz, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1992: Język wartości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 2008/2013: Co się dzieje z prawdą dziś?, [w:] J. Puzynina, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SJPSzym: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.
Zobacz w Google Scholar

Sławek T. 2014: Humanistyka i świat polityko-techno-medio-biurokracji, „Analiza”, nr 3, Instytut Obywatelski (online: http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/02/Analiza_Humanistyka_2-04_www.pdf, dostęp: 25 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński J. (red.) 2002: Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 2017: Trzy zasady etyki słowa, [w:] J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina (red.), Etyka słowa. Wybór opracowań, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 69–73.
Zobacz w Google Scholar

WSJPDun: Język polski: współczesny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1–2, Langenscheidt Polska, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: https://wsjp.pl/, dostęp: 25 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content