O zagadkowych materiałach do Niemieckiego atlasu językowego z czasów II wojny światowej
PDF

Jak cytować

Siatkowski, J. (2020). O zagadkowych materiałach do Niemieckiego atlasu językowego z czasów II wojny światowej. Język Polski, (1), 144–147. https://doi.org/10.31286/JP.100.1.10.c
https://doi.org/10.31286/JP.100.1.10.c
PDF

Bibliografia

DWA: W. Mitzka, L.E. Schmitt, Deutscher Wortatlas, t. 1–22, Schmitz, Gießen 1951–1980.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer J. 2017: Geschichte, Anlage und Durchführung der Fragebogen-Erhebungen von Georg Wenkers 40 Sätzen. Dokumentation, Entdeckungen und Neubewehrtungen, Georg Olms Verlag, Hildesheim–Zürich–New York.
Zobacz w Google Scholar

Mitzka W. 1963–1965: Schlesisches Wörterbuch, t. 1–3, Walter de Gruyter, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Popowska-Taborska H., Rzetelska-Feleszko E. 2009: Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rembiszewska D.K. 2012: Gwary mazurskie w świetle materiałów Georga Wenkera, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria XII: „Językoznawstwo”, s. 135–141.
Zobacz w Google Scholar

Rembiszewska D.K., Siatkowski J. (rec.) 2016: Georg Wenker, 2013–2014, Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, B. I–III, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, Hildesheim–Zürich–New York, „Rocznik Slawistyczny” LXV, s. 151–158.
Zobacz w Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. 2006: Przydatność materiałów dialektologicznych Georga Wenkera z roku 1880 dla Warmii i Mazur (na podstawie doświadczeń kaszubskich), [w:] J. Duma (red.), Onomastyka regionalna, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 156–163.
Zobacz w Google Scholar

Siatkowski J. 2000: Regionalne słowniki niemieckie jako źródło językowych materiałów słowiańskich, [w:] B. Czopek-Kopciuch (red.), Język – człowiek – kultura. Rozprawy i artykuły. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Jurkowskiemu, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski, s. 129–142.
Zobacz w Google Scholar

Siatkowski J. 2013: Regionalne słowniki niemieckie, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 3, Rys, Poznań, s. 189–196.
Zobacz w Google Scholar

Siatkowski J. 2015: Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wenker G. 2013–2014: Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, Gesamtausgabe, B. I: Handschriften: Allgemeine Texte. Kartenkommentare 1889–1897, hrsg. und bearb. von A. Lameli, 2013, s. XXXII, 466, B. II: Handschriften: Kartenkommentare 1898–1911. Druckschriften: Veröffentlichungen 1877–1895, hrsg. und bearb. von A. Lameli, 2013, s. XII, 467–976, B. III: Erläuterungen und Erschließungsmittel zu Georg Wenkers Schriften, von A. Lameli unter Mitarbeit von J. Heil, C. Wellendorf, 2014, s. XIV, 310, Georg Olms Verlag, Hildesheim–Zürich–New York.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content