Dwie uwagi do recenzji książki Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków 2021, s. 266
PDF

Jak cytować

Rak, M. (2022). Dwie uwagi do recenzji książki Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków 2021, s. 266. Język Polski, (3), 154–155. https://doi.org/10.31286/JP.00219

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.00219
PDF

Bibliografia

Konczewska K. 2022: Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, „Język Polski” CII, z. 2, s. 122–128.
Zobacz w Google Scholar

Koniusz E. 2001: Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2018: „Czwarta piramida” Jana Karłowicza. Kartoteka pierwszego w dziejach polskiej nauki słownika etnolingwistycznego, „LingVaria” XIII, nr 2(26), s. 183–200.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2021: Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sawaniewska-Mochowa Z. 1990: Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content