Skończyła się pewna epoka… Prof. dr hab. Bogdan Walczak (17 II 1942 – 1 II 2022)
PDF

Pliki dodatkowe

JPG
JPG
JPG

Jak cytować

Migdał, J., & Piotrowska-Wojaczyk, A. (2022). Skończyła się pewna epoka… Prof. dr hab. Bogdan Walczak (17 II 1942 – 1 II 2022). Język Polski, (3), 137–142. https://doi.org/10.31286/JP.00202
https://doi.org/10.31286/JP.00202
PDF

Bibliografia

Chodera-Lewandowicz D. 2012: Prof. Bogdan Walczak – wspomnienie [przedruk tekstu: O, Bogdanie, ciągle młody!], „Życie Uniwersyteckie”, nr 3, s. 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Kaniewska B. 2022: Zmarł prof. Bogdan Walczak, „Życie Uniwersyteckie”, nr 3, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak B. 2013: List Jego Magnificencji Rektora UAM prof. dra hab. Bronisława Marciniaka, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 1, Rys, Poznań, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Migdał J., Piotrowska-Wojaczyk A. 2013: Bogdan Walczak – uczony, nauczyciel, przyjaciel, po prostu OSOBOWOŚĆ, [w:] J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 1, Rys, Poznań, s. 19–24.
Zobacz w Google Scholar

Migdał J., Piotrowska-Wojaczyk A. 2022: Już na zawsze pozostało puste miejsce. Bogdan Walczak (17 lutego 1942 – 1 lutego 2022 roku), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Migdał J., Piotrowska-Wojaczyk A. (red.) 2013: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 1–3, Rys, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pihan-Kijasowa A. 2013: Profesor Bogdan Walczak – lingwista kompletny, „Slavia Occidentalis. Linguistica”, nr 70(1), s. 7–19.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1964: Z problematyki słowotwórczej materiału toponomastycznego pow. leszczyńskiego, ,,Językoznawca”, nr 11–12, s. 45–51.
Zobacz w Google Scholar

Walczak B. 1991: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2022: Dwa pożegnania, „Język Polski” CII, z. 1, s. 138–139.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content