Kazimierz Sikora, Życzenia w gwarze i kulturze wsi
PDF

Jak cytować

Jaros, I. (2022). Kazimierz Sikora, Życzenia w gwarze i kulturze wsi. Język Polski, (1), 134–137. https://doi.org/10.31286/JP.01011

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.01011
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. 2002: Polskie kolędy ludowe. Antologia, zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył J. Bartmiński, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cybulski M. 2003: Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gloger Z. 1985: Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1–4, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niebrzegowska-Bartmińska S. 2007: Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska A. 2016: Wpływ zmian społecznych i światopoglądowych na etykietę językową początków doby nowopolskiej, „Język a Kultura”, t. 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana, s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. 2011: Winszowanie i dobre słowo w gwarze, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VI, „Dialog z Tradycją”, cz. 1, s. 171–189.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. 2013: Życzenia i winszowanie jako akt mowy, „LingVaria” VIII, nr 2(16), s. 179–189.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. 2015: Spełnione sny chłopskiego szczęścia – w tekstach życzeń i oracji kolędniczych, „Annales Universitatis Paedogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VII, s. 411–435.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. 2021: Gwarowa etykieta językowa i religia, „Gwary Dziś”, nr 14, s. 247–263.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content