Szanowni Państwo, w dniu 1.12.2022 od godz 17 do 19 wykonywane będą prace administracyjne.
W tym czasie strona jezyk-polski.pl nie będzie dostępna.
Przepraszamy za utrudnienia.

Jak można badać przekazy multimodalne
PDF

Słowa kluczowe

multimodalność
modus
multimodalne przekazy prasowe

Jak cytować

Maćkiewicz, J. (2016). Jak można badać przekazy multimodalne. Język Polski, (2), 18–27. https://doi.org/10.31286/JP.96.2.3

Abstrakt

Artykuł zajmuje się problemem multimodalności. Najpierw poruszono kwestię terminologii (polskie ekwiwalenty angielskich terminów multimodality, mode oraz ich zakres). Następnie wyliczone zostały problemy metodologiczne. Ostatnia część poświęcona jest zasadom analizowania multimodalnych komunikatów prasowych.

https://doi.org/10.31286/JP.96.2.3
PDF

Bibliografia

Benveniste É. 1977: Semiologia języka, [w:] Znak, styl, konwencja, przeł. K. Falicka, red. M. Głowiński, Warszawa, s. 11–41.

Chudziński E. (red.) 2007: Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.

Duszak A., Fairclough N. 2008: Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Universitas, Kraków.

Duszak A., Fairclough N. (red.) 2008: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków.

Flewitt R., Hampel R., Hauck M., Lancaster L. 2009: What are multimodal data and transcription?, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York, s. 40–53.

Halliday M.A.K. 1973: Explorations in the functions of language, Elsevier North-Holland, New York.

Iedema R. 2013: Multimodalna analiza dyskursu. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych, [w:] Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, przeł. M. Żelewa, red. A. Duszak, G. Kowalski, Universitas, Kraków.

Jewitt C. 2009a: An introduction to multimodality, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York.

Jewitt C. 2009b: Different approaches to multimodality, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York, s. 28–39.

Kita M., Ślawska M. (red.) 2012: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kress G. 2009: What is mode?, [w:] The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, red. C. Jewitt, Routledge, London–New York, s. 54–67.

Kress G. 2010: Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication, Routledge, London–New York.

Kress G., van Leeuwen T. 2001: Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication, Arnold, London.

Kress G., van Leeuwen T. 2013: Kolor jako system semiotyczny. Wstęp do gramatyki koloru, [w:] Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, przeł. M. Żelewa, red. A. Duszak, G. Kowalski, Universitas, Kraków, s. 229–257.

Lemke J. 2009: Multimodal genres and transmedia traversals. Social semiotics and the political economy of the sign, „Semiotica” 173, s. 283–297.

Michalewski K. 2009: Komunikaty mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Olechowska P. 2013: Wizualizacja treści na przykładzie „jedynek” wybranych dzienników z całego świata, [w:] Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman. J. Snopek, K. Groń, Poltext, Warszawa, s. 59–75.

Piekot T. 2006a: Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków.

Piekot T. 2006b: Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych, [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – obraz – przedmiot – gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków, s. 99–116.

Pisarek W. (red.) 2006: Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków.

Skowronek B. 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Stöckl H. 2004: In between modes. Language and image in printed media, [w:] Perspectives on Multimodality,red. E. Ventola, C. Charles, M. Kaltenbacher, J. Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, s. 9–30.

Szczęsna E. 2007: Poetyka mediów, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wolańska E. 2007: Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne, [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, Język a Komunikacja 17, red. G. Szpila, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy i Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, s. 311–325.

Żebrowska E. 2014: Multimodal messages, „Journal of Multimodal Communication Studies” I, s. 8–15.

Skip to content