2017: Rocznik XCVII, z. 4
Pełny numer
PDF

KRONIKA

Anna Kostecka-Sadowa
117-122
Konferencja naukowa Estetyka językowa w komunikowaniu, Zielona Góra, 8–9 czerwca 2017 roku
PDF
Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komitet redakcyjny „Języka Polskiego”
Prof. dr hab. Walery Pisarek (31 V 1931 – 5 XI 2017)
PDF
Skip to content