1.
Galewska K. Jak czasownik chajzerować wszedł do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych. JP [Internet]. 30 grudzień 2021 [cytowane 9 grudzień 2023];(4):100-11. Dostępne na: https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/112