Kallas, K., i M. Szupryczyńska. „Profesor Teresa Friedelówna (1934–2011)”. Język Polski, t. 92, nr 2, kwiecień 2012, s. 142-5, doi:10.31286/JP.92.2.7.