Dermanowski, K. „V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo Z Perspektywy językoznawcy I tłumacza. Polszczyzna W Tekstach przekładu”. Język Polski, t. 94, nr 4, październik 2014, s. 382-3, doi:10.31286/JP.94.4.14.