P.Ż. „Medal Zasłużony Dla Polszczyzny W ręce Prof. Jana Miodka”. Język Polski, t. 94, nr 2, kwiecień 2014, s. 180, doi:10.31286/JP.94.2.14.