Bobrowski, J. „Badania Nad językiem Pisarzy W Polsce Po 1989 Roku — Zarys Problematyki”. Język Polski, t. 2015, nr 1-2, kwiecień 2015, s. 145-53, doi:10.31286/JP.95.1-2.14.