Siuciak, M. „Historia języka Polskiego W Latach 1989–2014 — główne Nurty Badawcze”. Język Polski, t. 2015, nr 1-2, kwiecień 2015, s. 55-63, doi:10.31286/JP.95.1-2.6.