Waniakowa, J., i K. Węgrzynek. „Wszechobecne Na, Czyli O Ekspansji Przyimka Na We współczesnej Polszczyźnie”. Język Polski, t. 103, nr 1, marzec 2023, s. 36-54, doi:10.31286/JP.00140.