Żmigrodzki, P. „VII Konferencja Z Cyklu Glosa Do Leksykografii: Leksykografia W różnych Kontekstach, Warszawa, 24–25 września 2018 Roku”. Język Polski, t. 98, nr 4, grudzień 2018, s. 116-20, doi:10.31286/JP.98.4.12.