Deptuchowa, E., i M. Frodyma. „Glosowane Rozariusze łacińskie Jako źródło W Badaniach Nad średniowieczną Polszczyzną”. Język Polski, t. 98, nr 3, wrzesień 2018, s. 84-96, doi:10.31286/JP.98.3.7.