Sękowska, E. „Bilingwizm Polsko-Obcy dziś. Od Teorii I Metodologii Badań Do studiów przypadków, Monografia Zbiorowa Pod Red. R. Dębskiego I W.T. Miodunki”. Język Polski, t. 98, nr 2, czerwiec 2018, s. 135-8, doi:10.31286/JP.98.2.9.