Gębal, P. E. „Rozwój Teorii I Praktyki Nauczania języka Polskiego Jako Obcego I Drugiego W Latach 1950–2015. Uwagi Na Marginesie Glottodydaktyki polonistycznej. W.T. Miodunki”. Język Polski, t. 98, nr 2, czerwiec 2018, s. 123-34, doi:10.31286/JP.98.2.8.