Stasieczek-Górna, M. „Badania Szyku wyrazów W językoznawstwie I Glottodydaktyce Polonistycznej”. Język Polski, t. 98, nr 2, czerwiec 2018, s. 96-104, doi:10.31286/JP.98.2.6.