Prizel-Kania, A. „Wpływ Badań tekstów mówionych Na dobór materiałów Do egzaminów Certyfikatowych Z języka Polskiego Jako Obcego – Bilans dziesięciolecia”. Język Polski, t. 98, nr 2, czerwiec 2018, s. 81-95, doi:10.31286/JP.98.2.5.