Banach, M. „Rozumienie Tekstu Pisanego Przez zdających Egzamin Certyfikatowy Z języka Polskiego Jako Obcego”. Język Polski, t. 98, nr 2, czerwiec 2018, s. 61-80, doi:10.31286/JP.98.2.4.