Szpyra-Kozłowska, J. „Premiera, Premierka Czy Pani Premier? Nowe Nazwy żeńskie I Ograniczenia W Ich Tworzeniu W świetle Badania Ankietowego”. Język Polski, t. 99, nr 2, czerwiec 2019, s. 22-40, doi:10.31286/JP.99.2.2.