Przepiórkowski, A., J. Pater, i M. Pastwa. „O Dystrybucji Synonimicznych przyimków I operatorów Adnumeratywnych”. Język Polski, nr 1, wrzesień 2021, s. 5-21, doi:10.31286/JP.101.1.1.