Żmigrodzki, P. „Prof. Dr Hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018)”. Język Polski, t. 99, nr 1, marzec 2019, s. 102-6, doi:10.31286/JP.99.1.9.