Król, M., M. Derwojedowa, R. L. Górski, W. Gruszczyński, K. Opaliński, P. Potoniec, M. Woliński, W. Kieraś, i M. Eder. „Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt”. Język Polski, t. 99, nr 1, marzec 2019, s. 92-101, doi:10.31286/JP.99.1.8.