Michalik, M., E. Czaplewska, A. Solak, i A. Szkotak. „Tempo Artykulacji I Tempo mówienia W dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie Wypowiedzi Tworzonych Przez Dzieci Flamandzko-polskojęzyczne)”. Język Polski, t. 99, nr 1, marzec 2019, s. 26-37, doi:10.31286/JP.99.1.3.