Puda-Blokesz, M. „Odwołania Mitologiczne W Polskiej Chrematonimii Funeralnej – Rekonesans”. Język Polski, nr 1, marzec 2020, s. 78-91, doi:10.31286/JP.100.1.6.