Przęczek-Kisielak, S. „O czystość Mowy Polskiej? Dyskusje O zapożyczeniach Na łamach «Języka Polskiego» W Latach 1913–1939”. Język Polski, nr 1, marzec 2020, s. 24-46, doi:10.31286/JP.100.1.2.