Rak, M. „Dwie Uwagi Do Recenzji książki Jan Karłowicz W świetle materiałów Archiwalnych. Dialektologia, Etnolingwistyka I Lituanistyka, Kraków 2021, S. 266”. Język Polski, nr 3, październik 2022, s. 154-5, doi:10.31286/JP.00219.